Bantuan Khidmat Guaman

Definisi peguam

Bacaan < 1 minit

Definisi peguam atau pengacara adalah seseorang yang mempratikkan undang-undang, seperti peguam bela, peguam undang-undang, bar undang-undang, kanonis, peguam kanun, pengamal undang-undang sivil, peguam, kaunselor undang-undang, peguam tata cara, eksekutif undang-undang, atau penjawat awam yang mempersiapkan, menafsirkan, dan menerapkan hukum, tetapi tidak sebagai setiausaha eksekutif paralegal. Bekerja sebagai peguam melibatkan penerapan praktikal teori dan pengetahuan undang-undang abstrak untuk menyelesaikan masalah individu tertentu, atau untuk memajukan kepentingan mereka yang mengupah peguam untuk memberikan perkhidmatan undang-undang. Peranan peguam sangat berbeza di antara bidang kuasa undang-undang yang berbeza.

Istilah

Peguam lebih digunakan di Malaysia dan Singapura manakala pengacara lebih digunakan di Indonesia.

Fungsi peguam berbeza mengikut tempat, dan oleh itu cuma dapat dihuraikan di sini secara umum. Berikut merupakan takrifan istilah “peguam” yang digunakan di beberapa tempat.

  • Amerika Syarikat: wakil undang-undang yang mempraktikkan guaman.
  • Australia: kedua-dua barister dan peguam cara.
  • Kanada: individu yang berlesen untuk mempraktikkan guaman.
  • United Kingdom: agak umum, boleh merujuk kepada pengamal guaman seperti barister, peguam cara, peguam pindah hak ataupun tidak seperti hakim.