Bantuan Khidmat Guaman

Fungsi peguam hartanah dalam urusniaga hartanah

Bacaan 2 minit

Sebagai pembeli atau penjual dalam sektor hartanah, memahami peranan penting peguam hartanah dalam urusniaga anda adalah kritikal. Mengabaikan perkara ini boleh menyebabkan anda melihat yuran peguam sebagai pembaziran. Namun, yuran ini sebenarnya merupakan pelaburan yang berharga, dan boleh mengurangkan risiko besar yang bakal terjadi tanpa penglibatan seorang peguam hartanah.

Risiko urusniaga hartanah tanpa bantuan peguam hartanah

Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin timbul jika tidak menggunakan khidmat peguam hartanah:

 1. Proses Transaksi Lambat: Tanpa bimbingan peguam, proses transaksi dapat menjadi sangat perlahan.
 2. Kegagalan Pendaftaran: Kesalahan dokumen boleh mengakibatkan gagalnya pendaftaran transaksi di pejabat tanah.
 3. Kehilangan Deposit: Risiko kehilangan wang deposit akibat masalah pada geran atau ketidakjujuran penjual.
 4. Denda oleh LHDN: Denda mungkin dikenakan untuk dokumen yang tidak disetem tepat waktu.
 5. Denda oleh Pejabat Tanah: Dokumen yang terlambat didaftarkan juga boleh mendatangkan denda.
 6. Kegagalan Pindahmilik: Ada kemungkinan geran tidak berhasil dipindahmilik ke nama pembeli, walaupun deposit telah dibayar.

Pengalaman buruk ini dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya dengan melantik peguam hartanah sebelum memulai transaksi.

Peranan penting peguam hartanah

Peguam hartanah yang kompeten memastikan perlindungan hak-hak penjual atau pembeli melalui pelbagai fungsi:

 1. Pemeriksaan Geran dan Status Hartanah: Seorang peguam hartanah memulakan prosesnya dengan memeriksa geran dan status hartanah melalui carian hakmilik di pejabat tanah.
 2. Pengurusan Dokumen Transaksi: Dokumen yang diperlukan untuk transaksi dihasilkan sesuai dengan undang-undang kontrak dan tanah yang berlaku, menjamin proses yang sah dan lancar dari awal hingga akhir.
 3. Menangani Isu yang Berbangkit: Peguam hartanah menggunakan pengalaman mereka untuk mengatasi setiap isu unik yang muncul dalam setiap transaksi.
 4. Memudahkan Urusan Pembiayaan: Untuk pembeli, peguam hartanah juga membantu dalam pengurusan permohonan pembiayaan, baik melalui bank atau melalui pinjaman perumahan kerajaan.
 5. Mengelola Amanah Wang Ringgit: Peguam hartanah mengendalikan dana dalam “Akaun Amanah” khas, memastikan bahawa semua pembayaran diurus dengan baik dan tepat sesuai dengan terma yang disepakati.

Kesimpulan

Seorang peguam hartanah bukan hanya pilihan tetapi keperluan dalam melindungi hak-hak anda dan memastikan kelancaran urusniaga hartanah. Memilih peguam hartanah yang tepat akan membantu mengurangkan risiko, mempercepatkan proses dan memberi ketenangan dalam transaksi hartanah anda.

Anda mungkin berminat untuk mengetahui secara terperinci perkara yang anda perlu tahu samaada sebagai pembeli atau penjual hartanah, anda boleh lihat di sini.