Bantuan Khidmat Guaman

Kepentingan peguam perniagaan kepada syarikat di Malaysia

Bacaan 2 minit

Artikel ini akan memberikan maklumat terperinci mengenai kepentingan seorang peguam perniagaan kepada sesebuah syarikat, selaras dengan undang-undang syarikat dan undang-undang sivil di Malaysia.

Mengapa syarikat memerlukan peguam perniagaan?

Fungsi peguam perniagaan di Malaysia

Dalam konteks undang-undang syarikat di Malaysia, fungsi seorang peguam perniagaan adalah sangat penting dan tidak boleh dipandang remeh bagi sesebuah syarikat. Tidak kira sama ada syarikat anda adalah sebuah syarikat berhad yang besar atau syarikat sendirian berhad yang sederhana atau kecil, mendapatkan khidmat seorang peguam perniagaan yang berpengalaman amatlah disarankan.

Peguam memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahawa syarikat atau perniagaan itu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan, terutamanya dalam aspek penyediaan dan semakan dokumen-dokumen serta perwakilan syarikat di mahkamah.

Kepentingan peguam perniagaan

  1. Penderafan dokumen (legal drafting)

Seorang peguam perniagaan yang berpengalaman dapat membantu syarikat atau perniagaan dalam urusan penderafan dan penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan urusan syarikat seperti dokumen penggabungan, pelbagai perjanjian, perjanjian jual beli dan lain-lain. Peguam akan memastikan bahawa dokumen tersebut mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan serta boleh dilaksanakan secara sah di bawah undang-undang.

  1. Perwakilan di mahkamah (legal representation)

Peguam perniagaan diperlukan untuk mewakili syarikat atau perniagaan di mahkamah dalam kes-kes undang-undang seperti kes jenayah, sivil dan lain-lain. Sesebuah syarikat berhad atau sendirian berhad tidak boleh mewakili diri sendiri di dalam tindakan di mahkamah. Peguam yang berpengetahuan dan berpengalaman akan mempertahankan kepentingan syarikat di mahkamah dan memastikan bahawa syarikat mendapat perlindungan undang-undang yang sewajarnya.

  1. Penasihat undang-undang (legal advisor)

Peguam perniagaan juga dapat bertindak sebagai penasihat undang-undang untuk sesebuah syarikat atau perniagaan. Mereka dapat memberikan nasihat mengenai aspek undang-undang yang berkaitan dengan urusan syarikat seperti urusan cukai, perundangan syarikat, dan undang-undang pekerjaan. Peguam juga dapat membantu syarikat dalam merancang strategi undang-undang yang sesuai dengan keperluan syarikat atau perniagaan tersebut.

Fungsi tambahan peguam perniagaan

Contoh-contoh lain kepentingan dan fungsi peguam perniagaan bagi syarikat atau perniagaan di Malaysia termasuklah:

  • Memastikan hak-hak syarikat dan pemilik syarikat dapat dilindungi;
  • Membantu syarikat dalam mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan operasi syarikat;
  • Membantu syarikat dalam menyelesaikan perselisihan di luar mahkamah;
  • Memberikan nasihat mengenai perlindungan hak cipta, paten dan jenayah siber;
  • Memberikan nasihat mengenai pengambilalihan dan penyertaan dalam syarikat lain.

Pelaburan dalam khidmat peguam perniagaan

Pelaburan anda untuk mendapatkan khidmat seorang peguam perniagaan dari awal sebenarnya boleh mengelakkan anda daripada mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Oleh itu, jika anda mempunyai syarikat atau perniagaan, usahlah ragu-ragu untuk mendapatkan khidmat peguam perniagaan untuk syarikat atau perniagaan anda.