Bantuan Khidmat Guaman

Leasehold – Definisi leasehold di Malaysia

Bacaan 4 minit

Dalam konteks Malaysia, hartanah leasehold atau pajakan merujuk kepada jenis pengaturan pemilikan hartanah di mana seseorang atau entiti diberikan hak untuk menggunakan dan menghuni tanah untuk jangka masa yang ditentukan. Berbeza dengan hartanah bebas, di mana pemilikan adalah tidak terhad, hartanah pajakan mempunyai tempoh pajakan yang spesifik, biasanya antara 30 hingga 99 tahun.

Tanah di mana hartanah pajakan berdiri biasanya dimiliki oleh kerajaan negeri atau pihak berkuasa kerajaan lain. Tanda pajakan memberikan hak kepada pemegang pajakan untuk menggunakan, membangun, dan memperoleh manfaat daripada tanah tersebut mengikut terma dan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian pajakan.

Hartanah pajakan di Malaysia tertakluk kepada peraturan dan batasan tertentu yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, pemegang pajakan mungkin perlu mendapatkan kebenaran untuk sebarang perubahan, sambungan, atau pemindahan hartanah semasa tempoh pajakan. Selain itu, terdapat pembayaran berkala, seperti sewa tanah atau yuran pembaharuan pajakan, yang perlu dipenuhi oleh pemegang pajakan.

Perlu diingatkan bahawa hartanah pajakan mempunyai jangka masa pemilikan yang terhad, dan setelah tempoh pajakan tamat, pemilikan kembali kepada pemilik tanah. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, hartanah pajakan boleh diperpanjang atau diperbaharui, tertakluk kepada dasar dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan.

Apabila mempertimbangkan hartanah pajakan di Malaysia, adalah penting bagi pembeli berpotensi untuk menyemak terma pajakan, termasuk tempoh pajakan yang tinggal dan sebarang syarat atau sekatan khusus yang berkaitan dengan hartanah tersebut.

Kelebihan hartanah leasehold di Malaysia

Harga

Hartanah pajakan cenderung mempunyai harga yang lebih rendah berbanding hartanah bebas yang serupa. Ini dapat menjadi kelebihan bagi mereka yang mencari pelaburan hartanah dengan modal awal yang lebih rendah atau mereka yang ingin memiliki rumah dengan bajet yang lebih terkawal.

Pelaburan

Hartanah pajakan dapat memberikan peluang pelaburan yang menarik. Pemegang pajakan dapat membeli hartanah dengan niat untuk menyewakannya dan mendapatkan pendapatan tetap dari sewaan. Selain itu, ada juga peluang untuk meningkatkan nilai hartanah melalui pembangunan atau penyelenggaraan yang sesuai.

Lokasi

Hartanah pajakan sering kali terletak di lokasi strategik, seperti dalam bandar atau kawasan berkembang. Ini memberikan kelebihan akses mudah kepada kemudahan dan perkhidmatan penting seperti pusat membeli-belah, sekolah, hospital, dan kemudahan awam lain. Kelebihan ini dapat menarik penyewa dan memberikan potensi pertumbuhan nilai hartanah.

Infrastruktur

Pihak berkuasa sering kali menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan hartanah pajakan. Ini termasuk akses jalan, sistem pembuangan air sisa, bekalan air bersih, dan kemudahan awam lain. Keberadaan infrastruktur ini dapat memudahkan pemegang pajakan dan meningkatkan keselesaan hidup.

Pajakan

Walaupun hartanah pajakan mempunyai tempoh pajakan terhad, ada kes kemungkinan pemegang pajakan dapat memperbaharui atau memperpanjang pajakan mereka mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini dapat memberikan jaminan jangka masa yang lebih panjang dalam pemilikan hartanah.

Walau bagaimanapun, kelebihan hartanah pajakan juga perlu dipertimbangkan dengan keadaan individu dan keutamaan mereka. Penting untuk membuat kajian menyeluruh, termasuk menilai tempoh pajakan yang tinggal, yuran dan syarat-syarat pajakan, dan faktor-faktor lain yang berkaitan sebelum membuat keputusan membeli hartanah pajakan.

Kekurangan hartanah leasehold di Malaysia

Tempoh

Hartanah pajakan mempunyai tempoh pemilikan yang terhad, biasanya antara 30 hingga 99 tahun. Setelah tempoh pajakan tamat, hak milik hartanah akan kembali kepada pemilik tanah. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan risiko untuk pemegang pajakan, terutama jika tempoh pajakan yang tinggal semakin pendek.

Pajakan

Walaupun terdapat kemungkinan pemegang pajakan dapat memperbaharui atau memperpanjang pajakan, proses dan syarat-syaratnya mungkin tidak dapat dijamin. Keputusan mengenai pembaharuan pajakan bergantung kepada dasar dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan pada masa itu. Oleh itu, pemegang pajakan mungkin menghadapi ketidakpastian mengenai pembaruan pajakan mereka setelah tempoh pajakan berakhir.

Nilai

Seiring berlalunya masa, nilai hartanah pajakan cenderung menurun dengan pendekatan tamat tempoh pajakan. Ini disebabkan oleh ketidakpastian dan persepsi yang kurang positif dari para pembeli potensial terhadap hartanah dengan tempoh pajakan yang pendek. Penurunan nilai ini boleh mempengaruhi peluang pembiayaan dan hasil jualan hartanah di masa depan.

Pemilikan

Hartanah pajakan mungkin dikenakan sekatan dan keperluan yang ketat oleh pihak berkuasa. Pemegang pajakan mungkin memerlukan kebenaran untuk melakukan perubahan, renovasi, atau pemindahan hartanah. Ini boleh membatasi kebebasan dan fleksibiliti pemegang pajakan dalam menggunakan hartanah sesuai dengan kehendak mereka.

Kos

Pemegang pajakan perlu membayar yuran tahunan seperti sewa tanah atau yuran pajakan. Selain itu, dalam beberapa kes, pemegang pajakan mungkin perlu membayar yuran pembaharuan pajakan atau yuran lain yang berkaitan. Kos-kos ini boleh meningkat seiring berlalunya masa dan dapat memberi tekanan kepada pemegang pajakan.

Sebelum melibatkan diri dalam pembelian hartanah leasehold, penting untuk mempertimbangkan kekurangan ini dan memahami implikasi dan risiko yang terlibat. Menyemak terma dan syarat pajakan dengan teliti serta mendapatkan nasihat profesional adalah penting untuk membuat keputusan yang bersesuaian dengan matlamat jangka masa pendek dan panjang anda.