Bantuan Khidmat Guaman

LOD – Definisi LOD di Malaysia anda perlu tahu

Bacaan 4 minit

Di Malaysia, definisi LOD (surat tuntutan) adalah komunikasi bertulis rasmi yang dikeluarkan oleh pihak (biasanya kreditor atau wakil mereka) kepada pihak lain (biasanya penyelesaian hutang) yang meminta pembayaran hutang atau pemenuhan tanggungjawab tertentu dalam jangka masa yang ditentukan. Ia biasanya merupakan langkah pertama yang diambil oleh kreditor untuk mendapatkan semula hutang sebelum mengambil tindakan undang-undang.

Surat tuntutan biasanya mengandungi maklumat berikut:

 1. Maklumat kreditor: Surat akan mengenal pasti pihak yang membuat tuntutan, termasuk nama, alamat, dan maklumat hubungan mereka.
 2. Maklumat penyelesaian hutang: Surat akan menentukan nama penyelesaian hutang, alamat, dan maklumat pengenalan yang relevan, seperti nombor akaun atau rujukan.
 3. Perincian hutang: Surat akan menggariskan perincian hutang, termasuk jumlah yang terhutang, tarikh hutang, dan sebarang dokumen sokongan atau bukti.
 4. Permintaan pembayaran: Surat akan menyatakan jumlah yang terhutang secara terperinci dan menuntut pembayaran segera atau pemenuhan tanggungjawab yang diminta dalam tempoh yang ditentukan, seperti beberapa hari dari tarikh penerimaan surat.
 5. Akibat tidak mematuhi: Surat akan memberitahu penyelesaian hutang mengenai akibat potensi jika gagal mematuhi tuntutan, termasuk tindakan undang-undang, kos tambahan, atau caj faedah.
 6. Arahan pembayaran: Surat boleh memberikan arahan mengenai cara membuat pembayaran, seperti menyediakan maklumat perbankan atau menentukan kaedah pembayaran yang boleh diterima.
 7. Tarikh akhir: Surat akan memuatkan tarikh akhir yang jelas di mana penyelesaian hutang harus memberi respons atau mematuhi tuntutan. Ini memberikan peluang kepada penyelesaian hutang untuk menyelesaikan hutang sebelum tindakan selanjutnya diambil.

Perlu diingatkan bahawa surat tuntutan bukanlah keperluan undang-undang tetapi langkah yang biasa diambil untuk merangsang penyelesaian pertikaian hutang tanpa mengambil tindakan undang-undang. Namun, jika penyelesaian hutang gagal memberi respons atau mematuhi tuntutan, kreditor boleh memilih untuk mengambil tindakan undang-undang untuk mendapatkan semula hutang tersebut.

Mengapa LOD ini perlu?

Surat Tuntutan (LOD) diperlukan atas beberapa sebab berikut:

 1. Komunikasi Rasmi: LOD menyediakan komunikasi yang rasmi dan terdokumentasi kepada penyelesaian hutang, dengan jelas menyatakan kedudukan kreditor dan menuntut pembayaran atau pemenuhan tanggungjawab. Ia berfungsi sebagai bukti percubaan kreditor untuk menyelesaikan perkara sebelum mengambil tindakan undang-undang.
 2. Pemulihan Hutang: LOD sering menjadi langkah pertama yang diambil oleh kreditor untuk mendapatkan semula hutang yang tertunggak. Dengan menghantar surat tuntutan yang formal, kreditor dapat mendorong penyelesaian hutang untuk menangani isu tersebut dan membuat pembayaran tepat pada waktunya.
 3. Keklaritan dan Dokumentasi: LOD menggariskan perincian khusus hutang, termasuk jumlah yang terhutang, tarikh jatuh tempoh, dan sebarang dokumen sokongan. Ini membantu menetapkan pemahaman yang jelas antara pihak-pihak dan berfungsi sebagai rekod hutang serta usaha-usaha kreditor untuk mengumpulkannya.
 4. Keperluan Undang-Undang: Di beberapa bidang kuasa, menghantar LOD mungkin menjadi keperluan undang-undang atau syarat sebelum memulakan prosiding undang-undang. Ia menunjukkan bahawa kreditor telah membuat usaha yang wajar untuk menyelesaikan pertikaian melalui rundingan atau penyelesaian sebelum mengambil tindakan undang-undang.
 5. Jangka Masa dan Tarikh Akhir: LOD menetapkan jangka masa yang spesifik di mana penyelesaian hutang harus memberi respons atau mematuhi tuntutan. Ini memberikan peluang kepada penyelesaian hutang untuk menangani perkara tersebut dan menyelesaikan hutang sebelum menghadapi akibat undang-undang yang lebih lanjut.
 6. Rundingan atau Penyelesaian Potensi: Dalam beberapa kes, LOD mungkin membuka peluang untuk rundingan atau perbincangan penyelesaian antara kreditor dan penyelesaian hutang. Ia membolehkan kedua-dua pihak meneroka alternatif yang mungkin, seperti pelan pembayaran atau restrukturisasi hutang, untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima secara bersama.

Secara keseluruhannya, LOD adalah alat penting bagi kreditor kerana ia berfungsi sebagai tuntutan rasmi untuk pembayaran atau pemenuhan tanggungjawab, membantu menetapkan rekod yang jelas bagi hutang, dan memberikan peluang kepada penyelesaian hutang untuk menangani perkara tersebut sebelum tindakan undang-undang lanjut diambil.

Apa perlu anda lakukan jika anda menerima surat LOD?

Jika anda menerima surat tuntutan (LOD), anda boleh mengambil langkah-langkah berikut:

 1. Baca dan fahami surat: Baca surat tuntutan dengan teliti untuk memahami butiran hutang yang dikemukakan, jumlah yang terhutang, tarikh jatuh tempoh, serta sebarang permintaan atau tuntutan kreditor.
 2. Periksa butiran hutang: Semak butiran hutang yang dinyatakan dalam surat. Pastikan jumlah yang diklaim adalah betul dan berhubung dengan transaksi atau perjanjian yang berlaku antara anda dan kreditor.
 3. Tinjau dokumentasi: Jika surat tuntutan merujuk kepada dokumen sokongan, periksa dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kesahihan dan keberkesanan tuntutan kreditor. Juga, pantau sama ada terdapat sebarang perselisihan atau isu yang perlu diselesaikan.
 4. Tentukan kesanggupan dan kebolehjadian: Nilai kemampuan kewangan anda dan tentukan kebolehjadian untuk membayar atau memenuhi tanggungjawab yang dinyatakan dalam surat. Analisis keseluruhan kewangan anda untuk memahami sama ada anda boleh membayar hutang sepenuhnya atau mungkin memerlukan rundingan atau pengaturan pembayaran.
 5. Segera bertindak: Jangan mengabaikan surat tuntutan. Selesaikannya secepat mungkin dengan memberi perhatian kepada kreditor. Jika anda memerlukan masa tambahan untuk menguruskan pembayaran atau rundingan, berkomunikasilah dengan kreditor dan minta lanjutan waktu dengan sopan.
 6. Rundingan atau penyelesaian: Jika anda tidak mampu membayar hutang secara penuh, pertimbangkan untuk menjalinkan rundingan dengan kreditor. Cadangkan alternatif penyelesaian seperti pelan pembayaran atau restrukturisasi hutang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Usahakan penyelesaian yang saling menguntungkan.
 7. Dapatkan nasihat profesional: Jika perlu, cari nasihat profesional daripada peguam atau penasihat kewangan untuk membantu anda menilai tuntutan, mengatur pembayaran atau rundingan, dan memberikan nasihat berdasarkan keadaan khusus anda.

Ingat, penting untuk mengambil tindakan dalam masa yang munasabah dan berkomunikasi dengan kreditor. Jika tidak ada respon atau penyelesaian tidak mungkin dicapai, pertimbangkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang lanjutan untuk melindungi hak dan kepentingan anda.

Sekiranya anda ingin mendapatkan pandangan peguam kami boleh terus menghubungi Khidmat Guaman di sini.