Bantuan Khidmat Guaman

MRTA – Definisi MRTA di Malaysia anda perlu tahu

Bacaan 9 minit

Definisi MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) di Malaysia adalah polisi insurans yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan kepada peminjam perumahan terhadap risiko kewangan yang berkaitan dengan pinjaman perumahan. MRTA berfungsi dengan cara mengurangkan risiko peminjam dan keluarganya terhadap kehilangan rumah jika mereka menghadapi keadaan yang tidak dijangka, seperti kematian atau ketidakupayaan untuk melunasi pinjaman.

MRTA beroperasi dengan prinsip pengurangan beransur-ansur atau berperingkat, di mana jumlah perlindungan insurans akan berkurang seiring dengan berkurangnya baki pinjaman perumahan sepanjang tempoh pinjaman. Dalam keadaan di mana peminjam meninggal dunia atau mengalami ketidakupayaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan, MRTA akan memberikan bayaran kewangan kepada pihak bank untuk melunaskan baki pinjaman. Ini memastikan bahawa keluarga peminjam tidak terbeban dengan tanggungan kewangan yang tidak dapat ditanggung apabila menghadapi situasi yang tidak dijangka.

Penggunaan MRTA memberikan manfaat kepada peminjam dengan memberikan perlindungan kewangan yang penting dalam melunaskan pinjaman perumahan mereka dalam keadaan yang tidak diingini. Polisi MRTA memberi keyakinan kepada peminjam dan keluarganya, menawarkan ketenangan fikiran dan jaminan bahawa rumah mereka akan dilindungi daripada sebarang risiko.

MRTA juga memberikan manfaat kepada pihak bank sebagai pemberi pinjaman. Dengan adanya MRTA, bank memperoleh perlindungan terhadap risiko kredit dan memastikan bahawa mereka menerima pembayaran balik pinjaman walaupun peminjam menghadapi keadaan yang tidak dijangka. Ini membantu memitigasi risiko kewangan yang berkaitan dengan pinjaman perumahan dan memastikan kestabilan kewangan institusi kewangan.

Secara keseluruhan, MRTA adalah polisi insurans yang memberikan perlindungan kepada peminjam perumahan dan keluarga mereka daripada risiko kewangan yang berkaitan dengan pinjaman perumahan. Ia memberikan jaminan bahawa pinjaman perumahan akan dilunaskan jika peminjam menghadapi kematian atau ketidakupayaan yang tidak dijangka. MRTA memberikan manfaat kepada peminjam dengan memberikan ketenangan fikiran dan jaminan, sementara memberikan kestabilan kewangan kepada pihak bank sebagai pemberi pinjaman.

Adakah MRTA wajib di Malaysia?

MRTA tidak diwajibkan di Malaysia. Ia adalah produk insurans pilihan yang peminjam boleh memilih untuk dibeli bagi melindungi diri dan keluarga daripada risiko kewangan yang berkaitan dengan pinjaman perumahan. Walaupun banyak institusi kewangan di Malaysia menawarkan perlindungan MRTA kepada peminjam, keputusan untuk memilih MRTA adalah bergantung kepada pilihan peminjam.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa beberapa institusi kewangan mungkin memerlukan peminjam mempunyai beberapa bentuk insurans perumahan sebagai syarat untuk meluluskan pinjaman perumahan. Dalam hal ini, peminjam mempunyai pilihan untuk memilih antara MRTA dan jenis insurans perumahan lain, seperti Perlindungan Pinjaman Peringkat Tetap (MLTA) atau produk serupa lain.

Peminjam digalakkan untuk dengan teliti mempertimbangkan keadaan kewangan sedia ada, matlamat kewangan, dan toleransi risiko apabila memutuskan sama ada untuk membeli MRTA atau tidak. Disarankan untuk mendapatkan nasihat profesional daripada ejen insurans atau penasihat kewangan yang boleh memberikan panduan tentang pilihan insurans yang paling sesuai berdasarkan keperluan dan keutamaan peminjam.

Pada akhirnya, walaupun MRTA menawarkan perlindungan dan manfaat yang berharga, keputusan untuk membeli MRTA atau insurans perumahan lain adalah sukarela dan bergantung kepada penilaian peribadi peminjam terhadap risiko yang mereka bakal ambil dan tahap perlindungan kewangan yang diperlukan.

Berapakah kos MRTA?

Beberapa faktor utama menentukan kos Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) di Malaysia. Faktor-faktor ini diambil kira oleh pembekal insurans ketika mengira premium untuk perlindungan MRTA. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kos MRTA adalah seperti berikut:

 1. Jumlah Pinjaman: Jumlah pinjaman keseluruhan adalah faktor penting dalam menentukan kos MRTA. Secara umum, jumlah pinjaman yang lebih tinggi akan mengakibatkan premium insurans yang lebih tinggi. Ini disebabkan oleh perlunya perlindungan insurans mencukupi untuk menampung baki pinjaman yang belum dilunaskan sepanjang tempoh pembayaran.
 2. Tempoh Pinjaman: Tempoh pinjaman atau tempoh bayaran pinjaman mempengaruhi kos MRTA. Tempoh pinjaman yang lebih panjang biasanya akan mengakibatkan premium insurans yang lebih tinggi. Ini disebabkan oleh keperluan perlindungan insurans yang lebih lama semasa tempoh pembayaran, menjadikan kos keseluruhan lebih tinggi.
 3. Umur Peminjam: Umur peminjam pada saat mendapatkan perlindungan MRTA juga mempengaruhi jumlah premium. Secara umum, peminjam yang lebih muda cenderung membayar premium yang lebih rendah berbanding dengan peminjam yang lebih tua. Ini disebabkan oleh persepsi bahawa individu yang lebih muda mempunyai risiko kesihatan atau kematian yang lebih rendah semasa tempoh perlindungan.
 4. Jantina: Jantina juga dapat mempengaruhi kos perlindungan MRTA. Pembekal insurans mengambil kira statistik kematian semasa mengira premium. Oleh kerana wanita secara amnya memiliki jangka hayat yang lebih lama berbanding lelaki, premium mereka mungkin lebih rendah.
 5. Tahap Kesihatan: Keadaan kesihatan peminjam adalah faktor penting dalam menentukan kos MRTA. Sesetengah pembekal insurans mungkin memerlukan penilaian kesihatan, yang melibatkan penilaian status kesihatan pemohon. Sebarang penyakit kronik atau risiko kesihatan yang lebih tinggi mungkin mengakibatkan premium yang lebih tinggi atau keperluan penilaian tambahan.
 6. Status Merokok: Status merokok peminjam juga diambil kira ketika mengira premium MRTA. Peminjam yang merokok secara umumnya membayar premium yang lebih tinggi berbanding dengan bukan merokok disebabkan risiko kesihatan yang lebih tinggi berkaitan dengan merokok.
 7. Pekerjaan: Pekerjaan atau profesion tertentu juga dapat mempengaruhi kos perlindungan MRTA. Pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti pekerjaan yang melibatkan persekitaran kerja yang berbahaya atau aktiviti berisiko tinggi, mungkin mengakibatkan premium yang lebih tinggi.
 8. Jumlah Perlindungan: Jumlah perlindungan yang dipilih oleh peminjam juga mempengaruhi kos MRTA. Jumlah perlindungan yang lebih tinggi secara semula jadi akan menyebabkan premium yang lebih tinggi.
 9. Tambahan Rider atau Peningkatan: Jika peminjam memilih rider tambahan atau peningkatan untuk meningkatkan perlindungan MRTA mereka, seperti perlindungan penyakit kritikal atau perlindungan pendapatan ketidakupayaan, kos polisi MRTA akan meningkat mengikutnya.

Perlu diingat bahawa pembekal insurans yang berbeza mungkin mempunyai kriteria dan sistem penarafan yang sedikit berbeza ketika menentukan kos MRTA. Oleh itu, disarankan agar peminjam memperoleh sebut harga dari beberapa pembekal dan membandingkan premium dan pilihan perlindungan untuk membuat keputusan yang berinformasi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama ini, pembekal insurans dapat menilai profil risiko peminjam dan menentukan premium yang sesuai untuk perlindungan MRTA di Malaysia.

Apa akan terjadi kepada MRTA sekiranya hartanah dijual sebelum tamat tempoh pinjaman?

Apabila anda menjual harta anda pada pertengahan tempoh pinjaman, terdapat beberapa implikasi dan proses yang perlu diambil kira:

 1. Pelunasan Baki Pinjaman: Apabila menjual harta anda, anda perlu melunaskan baki pinjaman yang masih tertunggak kepada pihak bank. Hasil jualan harta biasanya digunakan untuk melunaskan sebahagian atau keseluruhan baki pinjaman tersebut. Setelah pelunasan, hakmilik harta akan dipindahkan kepada pembeli baru.
 2. Pelunasan Awal: Pelunasan baki pinjaman secara awal mungkin melibatkan kos tambahan seperti caj penalti atau caj pelunasan awal yang dikenakan oleh pihak bank. Ini kerana bank mengharapkan pendapatan yang dijanakan daripada faedah pinjaman dalam tempoh pinjaman yang ditetapkan. Caj-caj ini boleh berbeza antara bank-bank dan juga bergantung kepada terma dan syarat pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
 3. Pengurangan Perlindungan MRTA: Apabila anda menjual harta pada pertengahan tempoh pinjaman, jumlah baki pinjaman akan berkurang. Ini akan memberi kesan kepada jumlah perlindungan yang diperlukan dalam polisi MRTA. Jumlah perlindungan akan disesuaikan mengikut baki pinjaman semasa, dan premium yang dibayar untuk perlindungan tersebut juga akan berubah.
 4. Penyelesaian Polisi MRTA: Apabila harta dijual dan baki pinjaman dilunaskan, anda mungkin perlu menghubungi penyedia MRTA untuk memberi maklumat mengenai penjualan dan pelunasan pinjaman. Dalam beberapa kes, penyedia MRTA akan memproses penamatan polisi dan mengembalikan sebahagian atau keseluruhan premium yang telah dibayar.

Adalah penting untuk berhubung dengan pihak bank dan penyedia MRTA anda untuk mendapatkan penjelasan lanjut dan arahan khusus dalam situasi menjual harta pada pertengahan tempoh pinjaman. Mereka akan memberikan maklumat yang tepat dan membantu anda melalui proses yang diperlukan untuk melunaskan pinjaman dan menguruskan polisi MRTA.

Kebaikan utama MRTA

 1. Perlindungan Kewangan: MRTA memberikan perlindungan kewangan kepada peminjam dan keluarga mereka jika berlaku kematian atau ketidakupayaan yang tidak dijangka. Polisi ini memastikan bahawa baki pinjaman perumahan akan dilunaskan, mencegah beban kewangan yang berat jatuh kepada keluarga peminjam dalam situasi yang sukar.
 2. Ketenangan Fikiran: Dengan MRTA, peminjam dapat memiliki ketenangan jiwa. Mereka tahu bahawa rumah mereka akan terlindungi dan keluarga mereka akan tetap memiliki tempat tinggal walaupun terjadi hal-hal yang tidak terduga.
 3. Penjagaan Keluarga: MRTA memberikan perlindungan kepada keluarga peminjam. Jika peminjam menghadapi kemalangan yang menyebabkan kematian atau ketidakupayaan, keluarga mereka akan menerima bayaran kewangan yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman perumahan, menjaga kestabilan kewangan dan kehidupan mereka.
 4. Pemulihan Kredit: Dalam situasi di mana peminjam meninggal dunia atau mengalami ketidakupayaan, MRTA membantu melindungi reputasi kredit peminjam dan mencegah kegagalan pembayaran pinjaman. Ini membantu memastikan rekod kredit peminjam tetap baik, memberikan manfaat jangka panjang dalam memperoleh pinjaman masa depan.
 5. Mudah Diluluskan: MRTA mudah diluluskan tanpa memerlukan pemeriksaan perubatan lanjutan. Biasanya, peminjam hanya perlu mengisi borang permohonan dan memberikan butiran asas untuk memperoleh perlindungan MRTA.
 6. Penyesuaian Tambahan: MRTA juga menyediakan pilihan penyesuaian tambahan. Peminjam dapat memilih penambahan perlindungan seperti perlindungan penyakit kritikal atau perlindungan pendapatan ketidakupayaan untuk meningkatkan perlindungan mereka mengikut keperluan individu.
 7. Jaminan Kestabilan: MRTA memberikan jaminan kestabilan kepada pihak bank sebagai pemberi pinjaman. Dengan adanya MRTA, bank memiliki kepastian bahawa pinjaman akan dilunaskan walaupun terjadi kejadian yang tidak dijangka. Ini membantu memitigasi risiko kredit dan memastikan kestabilan kewangan institusi kewangan.
 8. Penurunan Risiko: MRTA membantu mengurangkan risiko kewangan yang timbul dari pinjaman perumahan. Dalam situasi yang tidak dijangka, seperti kematian atau ketidakupayaan, MRTA menyediakan perlindungan yang dapat mengurangkan tekanan kewangan pada peminjam dan keluarga mereka.

Kelemahan MRTA

 1. Kos Tambahan: Salah satu kelemahan utama MRTA adalah kos tambahan yang terlibat. MRTA memerlukan peminjam untuk membayar premium insurans tambahan di samping pembayaran ansuran pinjaman perumahan mereka. Ini meningkatkan beban kewangan secara keseluruhan dan meningkatkan perbelanjaan bulanan atau tahunan yang berkaitan dengan pinjaman perumahan. Premium yang perlu dibayar boleh berbeza bergantung pada faktor seperti umur peminjam, jumlah pinjaman, dan tempoh perlindungan.
 2. Perlindungan yang Berkurangan: MRTA memberikan perlindungan yang berkurangan seiring berjalannya waktu. Apabila baki pinjaman perumahan berkurang setiap kali pembayaran dibuat, jumlah perlindungan juga berkurang. Ini bermakna bahawa perlindungan yang ditawarkan oleh polisi ini berkurang sepanjang tempoh pinjaman. Pada akhir tempoh pinjaman, jumlah perlindungan boleh menjadi jauh lebih rendah berbanding dengan jumlah awal. Penurunan perlindungan ini mungkin menjadi kebimbangan bagi peminjam yang mencari perlindungan yang konsisten dan menyeluruh sepanjang tempoh pinjaman.
 3. Perlindungan Terhad: MRTA biasanya hanya menawarkan perlindungan terhad yang memberi tumpuan kepada pelunasan baki pinjaman yang tertunggak. Ia tidak meliputi risiko kewangan lain yang mungkin dihadapi oleh peminjam, seperti penyakit kritikal atau ketidakupayaan yang boleh mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan. Jika peminjam memerlukan perlindungan yang lebih luas atau manfaat tambahan, mereka mungkin perlu membeli polisi insurans yang berasingan atau mempertimbangkan jenis perlindungan pinjaman perumahan lain yang menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh.
 4. Kurang Fleksibel: Polisi MRTA biasanya tidak fleksibel setelah diperolehi. Peminjam mungkin menghadapi kesulitan untuk membuat perubahan pada polisi, seperti mengubah jumlah perlindungan atau memperpanjang tempoh perlindungan. Kekurangan kelenturan ini mungkin tidak sesuai bagi peminjam yang menghadapi perubahan keadaan kewangan atau memerlukan pilihan insurans yang lebih adaptif.
 5. Pilihan Penyedia Terhad: Salah satu kelemahan MRTA adalah terhadnya jumlah penyedia yang tersedia di pasaran. Kurangnya persaingan ini mungkin mengakibatkan pilihan yang terhad bagi peminjam, yang membatasi kemampuan mereka untuk membandingkan penawaran, terma, dan kadar premium yang berbeza. Pilihan yang terhad juga boleh menyebabkan kos yang lebih tinggi kerana peminjam mungkin tidak mempunyai akses kepada harga yang kompetetif.
 6. Penghentian Perlindungan: Perlindungan MRTA berakhir apabila pinjaman perumahan dilunaskan sepenuhnya atau apabila tempoh polisi berakhir. Ini bermakna jika peminjam menukar semula pinjaman atau menjual harta sebelum pinjaman dilunaskan sepenuhnya, perlindungan MRTA tidak lagi berlaku. Peminjam perlu menilai semula keperluan insurans mereka apabila mempertimbangkan semula struktur pinjaman atau membeli harta baru.

Penting untuk mempertimbangkan kelemahan potensi ini bersama-sama dengan kelebihan MRTA dalam membuat keputusan. Situasi kewangan, toleransi risiko, dan keperluan individu setiap peminjam mungkin berbeza, jadi penting untuk menilai dengan teliti sama ada manfaat lebih besar daripada kelemahan dan sejajar dengan keadaan peribadi. Mendapatkan panduan daripada penasihat kewangan atau profesional insurans dapat memberikan bimbingan lanjut dan membantu dalam menentukan strategi perlindungan pinjaman perumahan yang paling sesuai.

Antara syarikat termuka yang menyediakan khidmat MRTA

 1. Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad
 2. Prudential Assurance Malaysia Berhad
 3. Zurich Life Insurance Malaysia Berhad
 4. Allianz Life Insurance Malaysia Berhad
 5. Manulife Insurance Berhad
 6. AIA Bhd.
 7. Hong Leong Assurance Berhad
 8. Tokio Marine Life Insurance Malaysia Berhad
 9. Sun Life Malaysia Assurance Berhad
 10. Etiqa Life Insurance Berhad

Perlu diingat bahawa reputasi dan populariti penyedia MRTA dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh itu, disarankan agar peminjam melakukan penyelidikan dan membaca ulasan pelanggan serta membandingkan penawaran dari beberapa penyedia sebelum membuat keputusan. Selain itu, penting juga untuk memahami terma dan syarat perlindungan yang ditawarkan oleh setiap penyedia untuk memastikan perlindungan yang sesuai dengan keperluan peminjam.

Kesimpulan

Pemilihan untuk memiliki MRTA atau tidak bergantung kepada keperluan dan keadaan individu. Jika peminjam dan keluarga merasa penting untuk melindungi rumah mereka daripada risiko kewangan yang tidak dijangka, MRTA dapat menjadi pilihan yang baik. Namun, penting untuk menilai kelebihan dan kelemahan, serta mempertimbangkan anggaran kewangan dan keperluan perlindungan secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Jika ragu, berbincang dengan pakar kewangan atau penasihat insurans boleh memberikan pandangan yang lebih khusus dan membantu anda membuat keputusan yang tepat.