Bantuan Khidmat Guaman

MRTT – Definisi MRTT di Malaysia anda perlu tahu

Bacaan 8 minit

Dalam konteks Malaysia, Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) ialah jenis produk insurans yang memberikan perlindungan kepada individu yang telah mengambil pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah. MRTT direka khusus untuk melindungi baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman perumahan jika peminjam meninggal dunia atau mengalami kecacatan kekal sepenuhnya.

MRTT beroperasi berdasarkan prinsip Takaful, yang merupakan bentuk insurans Islam berkooperatif. Di bawah konsep Takaful, peserta menyumbangkan kontribusi mereka ke dalam satu dana yang dikendalikan oleh pengendali Takaful. Dana tersebut digunakan untuk menyediakan perlindungan dan manfaat kepada peserta berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama dan kerjasama saling beramah mesra.

Apabila seseorang membeli harta melalui pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah, mereka boleh memilih perlindungan MRTT untuk melindungi diri dan keluarga mereka daripada beban kewangan dalam kejadian yang tidak diingini. Jika individu yang diinsuranskan meninggal dunia atau mengalami kecacatan kekal sepenuhnya semasa tempoh perlindungan, polisi MRTT akan membayar jumlah wang yang sepadan dengan baki yang belum diselesaikan bagi pembiayaan rumah pada masa tersebut. Pembayaran ini membantu menyelesaikan hutang yang masih ada, melegakan beban keluarga yang diinsuranskan dan memastikan mereka dapat mengekalkan harta tersebut.

Perlu diperhatikan bahawa perlindungan MRTT biasanya berkaitan dengan pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah yang spesifik, dan jumlah perlindungan akan berkurang dari semasa ke semasa seiring dengan berkurangnya baki pinjaman. Penurunan ini berdasarkan prinsip perlindungan dengan tempoh berkurang, yang bermakna jumlah perlindungan secara beransur-ansur berkurang selaras dengan baki pinjaman yang berkurang.

MRTT memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik rumah dengan menawarkan perlindungan kewangan kepada keluarga mereka dan memastikan kelangsungan rumah mereka dalam keadaan yang tidak dijangka. Ia sejajar dengan prinsip keuangan Islam dan menawarkan alternatif kepada produk insurans pinjaman perumahan konvensional di Malaysia.

Adakah MRTA wajib di Malaysia?

Tidak, Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) tidak wajib bagi pemilik rumah di Malaysia. Ia adalah produk insurans pilihan yang memberikan perlindungan bagi baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman perumahan jika peminjam meninggal dunia atau mengalami kecacatan kekal sepenuhnya.

Walaupun MRTT menawarkan perlindungan kewangan dan ketenangan fikiran kepada pemilik rumah dan keluarga mereka, pembelian produk ini tidak diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan di Malaysia. Keputusan untuk mendapatkan perlindungan MRTT adalah bergantung kepada kehendak pemilik rumah berdasarkan keperluan, keutamaan, dan toleransi risiko masing-masing.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa beberapa institusi kewangan atau pemberi pinjaman mungkin mengkehendaki peminjam untuk mempunyai bentuk perlindungan insurans, termasuk MRTT, sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah. Dalam kes tersebut, pemberi pinjaman mungkin menawarkan produk insurans mereka sendiri atau meminta peminjam untuk mendapatkan perlindungan insurans dari penyedia yang diluluskan. Keperluan ini mungkin berbeza antara institusi kewangan, dan disyorkan untuk menyemak dengan pemberi pinjaman mengenai keperluan mereka yang khusus.

Pada akhirnya, keputusan untuk membeli MRTT atau sebarang bentuk insurans pinjaman perumahan adalah keputusan peribadi yang bergantung kepada keadaan dan penilaian risiko individu pemilik rumah.

Berapakah kos MRTA?

Kos untuk memiliki Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) bagi rumah anda boleh berbeza bergantung kepada beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk nilai rumah anda, baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah, jumlah perlindungan yang anda pilih, tempoh perlindungan, dan operator Takaful atau penyedia insurans yang anda pilih.

Secara umumnya, kos MRTT dikira sebagai peratusan daripada baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman anda. Jumlah premium ditentukan berdasarkan jumlah perlindungan dan kadar yang ditetapkan oleh operator Takaful atau penyedia insurans. Perlu diingat bahawa premium MRTT biasanya dibayar setiap tahun dan mungkin tertakluk kepada cukai dan yuran yang dikenakan.

Untuk mendapatkan anggaran kos yang tepat bagi perlindungan MRTT untuk rumah dan pinjaman anda yang khusus, disyorkan untuk menghubungi operator Takaful atau penyedia insurans di Malaysia. Mereka dapat memberikan anda maklumat terperinci mengenai kadar premium, pilihan perlindungan, dan sebarang caj tambahan atau diskaun yang mungkin dikenakan.

Dengan membandingkan petikan daripada pelbagai penyedia, anda boleh membuat keputusan yang berinformasi dan memilih perlindungan MRTT yang paling sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Disyorkan untuk mempertimbangkan jumlah perlindungan yang mencukupi untuk melindungi baki pinjaman yang belum diselesaikan, sambil juga mempertimbangkan kebolehbayaran premium berdasarkan situasi kewangan anda.

Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada kos Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT):

 1. Nilai Harta: Kos MRTT boleh dipengaruhi oleh nilai hartanah yang anda ingin lindungi. Semakin tinggi nilai hartanah, mungkin akan memberi kesan kepada jumlah premium yang perlu dibayar.
 2. Baki Pinjaman: Baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah adalah faktor penting dalam menentukan kos MRTT. Semakin tinggi baki pinjaman, mungkin akan menyebabkan premium yang lebih tinggi.
 3. Jumlah Perlindungan: Jumlah perlindungan yang anda pilih juga akan mempengaruhi kos MRTT. Semakin tinggi jumlah perlindungan yang dikehendaki, premium yang diperlukan juga mungkin lebih tinggi.
 4. Tempoh Perlindungan: Tempoh perlindungan MRTT yang anda pilih akan berpengaruh terhadap kos. Semakin lama tempoh perlindungan, premium yang perlu dibayar mungkin akan lebih tinggi.
 5. Kadar Premium: Kadar premium yang ditetapkan oleh operator Takaful atau penyedia insurans juga akan mempengaruhi kos MRTT. Setiap penyedia mungkin memiliki kadar premium yang berbeza, oleh itu penting untuk membandingkan dan memilih yang terbaik untuk anda.
 6. Umur dan Keadaan Kesihatan: Faktor-faktor seperti umur dan keadaan kesihatan individu yang diinsuranskan juga boleh mempengaruhi kos MRTT. Individu dengan risiko kesihatan yang tinggi mungkin dikenakan premium yang lebih tinggi.

Penting untuk mengambil kira faktor-faktor ini ketika menentukan kos MRTT. Anda boleh mendapatkan maklumat terperinci mengenai kos dan faktor-faktor yang diberikan oleh operator Takaful atau penyedia insurans bagi membuat keputusan yang tepat mengenai perlindungan MRTT yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda.

Apa akan terjadi kepada MRTT sekiranya hartanah dijual sebelum tamat tempoh pinjaman?

Apabila anda menjual rumah anda lebih awal, MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful) yang anda miliki biasanya akan dibatalkan atau dihentikan. Ini kerana MRTT berhubung dengan pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah tertentu. Apabila rumah dijual, pinjaman akan diselesaikan dan tidak lagi memerlukan perlindungan MRTT.

Dalam kebanyakan kes, apabila rumah dijual, pihak bank atau institusi kewangan yang menyediakan pinjaman akan mengeluarkan surat pelepasan atau penyata yang menunjukkan bahawa pinjaman telah diselesaikan. Pada masa ini, MRTT akan dihentikan dan tidak lagi diperlukan.

Namun, adalah penting untuk berhubung dengan penyedia Takaful atau pengendali MRTT anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai proses pembatalan dan sebarang pulangan premium yang mungkin berkenaan. Setiap penyedia MRTT mungkin mempunyai dasar dan prosedur yang berbeza dalam hal ini.

Apabila anda menjual rumah, adalah disyorkan untuk memberi maklumat kepada penyedia Takaful atau pengendali MRTT anda serta pihak bank atau institusi kewangan yang terlibat agar perlindungan dan pembayaran premium MRTT boleh diuruskan dengan betul berdasarkan perubahan dalam keadaan pinjaman anda.

Kebaikan utama MRTT

Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) menawarkan beberapa kelebihan utama kepada pemilik rumah. Antaranya termasuk:

 1. Perlindungan Kewangan: MRTT memberikan perlindungan kewangan kepada anda dan keluarga anda dengan memastikan baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah anda dilindungi jika berlaku kematian atau kecacatan kekal sepenuhnya. Ini membantu mengurangkan beban kewangan kepada orang yang tersayang dan memastikan mereka dapat terus menjaga hartanah tanpa kebimbangan terhadap tanggungan pinjaman yang belum diselesaikan.
 2. Ketenangan Fikiran: Memiliki MRTT memberikan ketenangan fikiran dengan mengetahui bahawa rumah dan keluarga anda dilindungi dalam keadaan yang tidak dijangka. Ia menyediakan jaringan keselamatan, membolehkan anda menikmati rumah anda dengan keyakinan bahawa tanggungjawab kewangan anda diuruskan jika berlaku peristiwa yang tidak diingini.
 3. Pengurangan Risiko: MRTT bertindak sebagai alat pengurangan risiko dengan melindungi daripada risiko kewangan yang berpotensi berkaitan dengan memiliki rumah. Ia membantu melindungi pelaburan anda dan memastikan bahawa keluarga anda dapat terus tinggal di dalam harta tersebut walaupun anda tidak lagi dapat memenuhi tanggungjawab pinjaman.
 4. Perlindungan yang Disesuaikan: Perlindungan MRTT disesuaikan khusus dengan baki yang belum diselesaikan bagi pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah anda. Jumlah perlindungan berkurangan dari semasa ke semasa selaras dengan baki pinjaman yang berkurangan, memastikan anda dilindungi dengan sewajarnya sepanjang tempoh pembayaran pinjaman.
 5. Pematuhan Syariah: MRTT direka berdasarkan prinsip Takaful, iaitu bentuk insurans kerjasama Islam. Ia mematuhi prinsip-prinsip Islam mengenai kerjasama bersama dan tanggungjawab bersama, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi individu yang mencari penyelesaian kewangan yang patuh Syariah.

Perlu diingatkan bahawa kelebihan khusus dan terma MRTT boleh berbeza bergantung kepada operator Takaful atau penyedia insurans yang anda pilih. Disyorkan untuk mengkaji butiran polisi dan berunding dengan penyedia untuk memahami kelebihan khusus dan perlindungan yang ditawarkan oleh produk MRTT mereka.

Kelemahan MRTT

Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan:

 1. Tempoh Perlindungan Terhad: Perlindungan MRTT biasanya berkaitan dengan tempoh pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah anda. Setelah pinjaman dilunaskan sepenuhnya atau tempoh perlindungan berakhir, perlindungan yang diberikan oleh MRTT akan berhenti. Jika anda merancang untuk memanjangkan tempoh pinjaman melebihi tempoh perlindungan, anda mungkin perlu mencari perlindungan alternatif.
 2. Tidak Boleh Dipindahkan: MRTT biasanya tidak boleh dipindahkan, yang bermakna jika anda memutuskan untuk menyalur semula pinjaman perumahan anda atau menukar pemberi pinjaman, anda mungkin perlu membeli polisi MRTT yang baru. Ini boleh menyebabkan kos tambahan dan prosedur pentadbiran.
 3. Tiada Nilai Tunai: MRTT adalah produk perlindungan tulen dan tidak mengumpulkan nilai tunai dari semasa ke semasa. Jika anda membatalkan polisi atau tempoh perlindungan berakhir tanpa tuntutan, anda tidak akan menerima sebarang nilai tunai atau nilai penyerahan.
 4. Skop Tuntutan Terhad: MRTT memberikan perlindungan khusus untuk kematian dan kecacatan kekal sepenuhnya. Peristiwa lain seperti penyakit kritikal atau kehilangan pekerjaan mungkin tidak dilindungi oleh MRTT. Jika anda mencari perlindungan komprehensif untuk pelbagai risiko, anda mungkin perlu mempertimbangkan produk insurans tambahan.
 5. Kewajipan Pembayaran Premium: MRTT memerlukan pembayaran premium secara berkala untuk mengekalkan perlindungan. Kegagalan membayar premium boleh menyebabkan pembatalan polisi dan kehilangan perlindungan. Penting untuk menganggarkan pembayaran premium untuk memastikan perlindungan berterusan.
 6. Pertimbangan Kos: Kos MRTT boleh berbeza bergantung kepada faktor seperti baki pinjaman yang belum diselesaikan, jumlah perlindungan, dan tempoh perlindungan. Premium boleh meningkatkan kos keseluruhan memiliki rumah. Adalah penting untuk menilai kemampuan membayar premium dan mempertimbangkannya berdasarkan situasi kewangan anda.

Adalah penting untuk mengkaji terma dan syarat polisi MRTT yang khusus yang anda pertimbangkan dan menilai sejauh mana ia sesuai dengan keperluan dan keadaan anda. Anda juga boleh mendapatkan nasihat daripada operator Takaful atau penyedia insurans untuk menangani sebarang kebimbangan atau mendapatkan penjelasan lanjut mengenai kelemahan dan had MRTT.

Antara syarikat termuka yang menyediakan khidmat MRTT

Berikut adalah beberapa syarikat di Malaysia yang menyediakan Takaful Takaful Berkurang Term (MRTT) beserta laman web mereka:

 1. Great Eastern Takaful Berhad
 2. Prudential BSN Takaful Berhad
 3. Etiqa Takaful Berhad
 4. Zurich Takaful Malaysia Berhad
 5. Sun Life Malaysia Takaful Berhad
 6. Hong Leong MSIG Takaful Berhad
 7. Takaful Ikhlas Berhad
 8. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
 9. AIA Public Takaful Bhd
 10. AmMetLife Takaful Berhad

Sila ambil perhatian bahawa ini bukan senarai yang lengkap, dan mungkin terdapat penyedia MRTT lain di Malaysia juga. Disyorkan untuk melawat laman web yang berkaitan bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk MRTT, perlindungan, dan ciri-ciri yang mereka tawarkan.

Kesimpulan

Sama ada anda memerlukan Takaful Berkurang Term Mortgage (MRTT) bergantung kepada keadaan peribadi anda, toleransi risiko, dan matlamat kewangan anda. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan:

 1. Perlindungan Kewangan: MRTT memberikan perlindungan kewangan kepada keluarga anda dengan memastikan baki pinjaman perumahan dilindungi jika berlaku kematian atau kecacatan kekal sepenuhnya. Jika anda mempunyai tanggungan keluarga atau ingin melindungi orang yang tersayang daripada kesulitan kewangan yang mungkin berlaku, MRTT boleh memberi faedah.
 2. Ketenangan Fikiran: MRTT boleh memberikan ketenangan fikiran dengan mengetahui bahawa rumah dan keluarga anda dilindungi dalam keadaan yang tidak dijangka. Ia menyediakan jaringan keselamatan, membolehkan anda menikmati rumah anda tanpa bimbang tentang tanggungan pinjaman yang belum diselesaikan.
 3. Keperluan Wajib: Dalam beberapa kes, MRTT mungkin menjadi keperluan wajib oleh beberapa pemberi pinjaman atau institusi kewangan semasa memperoleh pinjaman perumahan. Adalah penting untuk menyemak dengan pemberi pinjaman anda untuk menentukan jika MRTT diperlukan.
 4. Kemampuan Membayar: Pertimbangkan kos premium MRTT dan sama ada ia sesuai dengan bajet anda. Premium boleh menambah kepada kos keseluruhan memiliki rumah, oleh itu adalah penting untuk menilai keadaan kewangan anda dan memastikan anda mampu membayar premium secara selesa.
 5. Insurans Alternatif: Selidik sama ada terdapat pilihan insurans alternatif yang boleh menyediakan perlindungan serupa atau memenuhi keperluan anda secara khusus. Ia mungkin berbaloi membandingkan MRTT dengan produk insurans atau takaful lain untuk memastikan anda mempunyai perlindungan yang paling sesuai.

Pada akhirnya, keputusan untuk mendapatkan MRTT harus berdasarkan keadaan peribadi dan toleransi risiko anda. Ia boleh berguna untuk berunding dengan penasihat kewangan atau profesional insurans yang boleh menilai keadaan anda secara khusus dan memberikan cadangan yang peribadi.