Bantuan Khidmat Guaman

Panduan kiraan duti setem pindahmilik kasih sayang 2024

Bacaan 3 minit

Pemindahan hak milik hartanah melalui kasih sayang adalah proses di mana hartanah dipindahkan antara ahli keluarga terdekat, seperti antara ibu bapa dan anak, atau antara suami dan isteri, tanpa transaksi kewangan yang melibatkan wang tunai. Di Malaysia, pindahmilik kasih sayang ini sering mendapat pengecualian atau pengurangan duti setem, yang dikira berdasarkan nilai pasaran hartanah tersebut.

Apa itu pemindahan hak milik kasih sayang?

Pemindahan hak milik kasih sayang merujuk kepada proses di mana hartanah dipindahkan antara ahli keluarga terdekat tanpa bayaran pembelian. Tujuan utama pemindahan ini biasanya untuk pengurusan harta keluarga, pemberian warisan awal, atau penjagaan kebajikan ahli keluarga.

Kadar duti setem untuk pemindahan hak milik kasih sayang

Berdasarkan Belanjawan 2023, terdapat pengecualian penuh duti setem bagi pemindahan hartanah melalui kasih sayang antara ahli keluarga terdekat. Berikut adalah kadar pengecualian yang dikenakan:

 • Pengecualian penuh: Untuk nilai pasaran hartanah sehingga RM1 juta.
 • Pengurangan 50%: Untuk baki nilai yang melebihi RM1 juta.

Contoh pengiraan

Jika nilai pasaran hartanah adalah RM1.2 juta, maka duti setem yang perlu dibayar adalah:

 • RM1 juta pertama: Pengecualian penuh.
 • RM200,000 berikutnya: 4% x RM200,000 = RM8,000 (kemudian dikurangkan sebanyak 50%)
 • Jumlah duti setem = RM4,000

Syarat pengecualian

Untuk layak mendapat pengecualian atau pengurangan duti setem, pemindahan hak milik mesti memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Pemindahan mestilah secara sukarela (voluntary disposition inter vivos).
 • Penerima mesti merupakan warganegara Malaysia.
 • Dokumen pemindahan mestilah disempurnakan pada atau selepas 1 April 2023.
 • Penerima mestilah anak sah, anak tiri atau anak angkat yang sah di sisi undang-undang.

Cara membayar duti setem

Anda boleh membayar duti setem melalui beberapa cara, termasuk:

 1. Pejabat Setem: Membayar di mana-mana pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).
 2. e-Stamping: Membayar secara dalam talian melalui portal e-Stamping LHDN.

Proses e-Stamping

Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan perkhidmatan e-Stamping:

 1. Daftar akaun di portal e-Stamping LHDN.
 2. Log masuk ke akaun anda dan pilih jenis dokumen yang ingin di setemkan.
 3. Muat naik dokumen yang berkaitan.
 4. Isi maklumat yang diperlukan seperti butiran transaksi dan nilai dokumen.
 5. Buat pembayaran secara dalam talian.
 6. Setelah pembayaran selesai, anda akan menerima dokumen yang telah di setem secara digital.

Kepentingan membayar duti setem

Membayar duti setem adalah penting kerana:

 1. Kepatuhan undang-undang: Dokumen yang tidak mempunyai setem sah tidak boleh diterima sebagai bukti di mahkamah.
 2. Keabsahan dokumen: Dokumen yang telah di setem sah diiktiraf sebagai sah di sisi undang-undang dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
 3. Mengelakkan penalti: Kegagalan membayar duti setem boleh mengakibatkan penalti atau denda.

Penalti dan denda

Jika duti setem tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan, penalti akan dikenakan. Penalti ini boleh berupa denda tetap atau peratusan daripada jumlah duti setem yang terhutang. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan semua dokumen yang memerlukan duti setem dibayar tepat pada masanya.

Kesimpulan

Pemindahan hak milik kasih sayang adalah cara yang baik untuk menguruskan harta keluarga dan memastikan kebajikan ahli keluarga. Walaupun tidak melibatkan transaksi kewangan, duti setem masih perlu dibayar berdasarkan nilai pasaran hartanah. Memahami kadar duti setem dan proses pembayaran akan membantu memastikan pemindahan hak milik berjalan lancar dan sah di sisi undang-undang.

Dengan panduan ini, diharapkan anda mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai kiraan duti setem untuk pemindahan hak milik kasih sayang di Malaysia pada tahun 2024.