Bantuan Khidmat Guaman

Pelepasan gadaian hartanah di Malaysia: Panduan lengkap

Bacaan 4 minit

Apa itu pelepasan gadaian hartanah?

Pelepasan gadaian hartanah di Malaysia adalah satu proses yang penting bagi pemilik hartanah yang telah membuat pinjaman perumahan atau gadaian. Proses ini memastikan bahawa pemilik hartanah mendapat kembali hak milik penuh terhadap hartanah mereka setelah menyelesaikan baki pinjaman dengan institusi kewangan.

Artikel ini akan menerangkan secara terperinci tentang langkah-langkah yang terlibat dalam pelepasan gadaian hartanah, kepentingannya, serta tip dan panduan untuk memastikan proses ini berjalan lancar.

Definisi gadaian hartanah

Gadaian hartanah adalah perjanjian di mana pemilik hartanah (peminjam) memberikan hak milik hartanah mereka sebagai cagaran kepada institusi kewangan (pemiutang) sebagai jaminan bagi pinjaman perumahan. Ini bermaksud bahawa sekiranya peminjam gagal membayar balik pinjaman, pemiutang mempunyai hak untuk melelong hartanah tersebut untuk mendapatkan kembali wang mereka.

Kepentingan pelepasan gadaian hartanah

Pelepasan gadaian hartanah adalah penting kerana ia memberikan kebebasan kepada pemilik hartanah daripada komitmen kewangan terhadap bank atau institusi kewangan. Setelah gadaian dilepaskan, pemilik hartanah akan mempunyai hak milik penuh ke atas hartanah tersebut tanpa sebarang sekatan.

Langkah-langkah dalam proses pelepasan gadaian hartanah

 1. Menyelesaikan baki pinjaman
 2. Memohon pelepasan gadaian hartanah daripada bank
 3. Mendapatkan surat Pelepasan Gadaian Hartanah
 4. Mendaftar Pelepasan Gadaian Hartanah di pejabat tanah
 5. Membayar yuran pendaftaran Pelepasan Gadaian Hartanah

Menyelesaikan baki pinjaman

Langkah pertama dalam proses pelepasan gadaian hartanah adalah menyelesaikan baki pinjaman yang masih tertunggak. Pemilik hartanah perlu menghubungi bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat tentang jumlah baki pinjaman yang perlu dibayar. Setelah baki pinjaman diselesaikan, bank akan mengeluarkan resit pembayaran sebagai bukti bahawa pinjaman telah diselesaikan sepenuhnya.

Memohon pelepasan gadaian hartanah daripada bank

Setelah baki pinjaman diselesaikan, pemilik hartanah perlu membuat permohonan pelepasan gadaian hartanah kepada bank. Proses ini melibatkan pengisian borang permohonan dan penghantaran dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, resit pembayaran baki pinjaman, dan salinan perjanjian gadaian.

Mendapatkan surat pelepasan gadaian hartanah

Bank akan memproses permohonan pelepasan gadaian hartanah dan mengeluarkan Surat Pelepasan Gadaian Hartanah. Dokumen ini adalah bukti rasmi bahawa gadaian telah diselesaikan dan bank tidak lagi mempunyai tuntutan ke atas hartanah tersebut. Surat ini perlu ditandatangani oleh pihak yang berkuasa di bank dan dicop dengan cop rasmi bank.

Mendaftar pelepasan gadaian hartanah di pejabat tanah

Langkah seterusnya adalah mendaftarkan Surat Pelepasan Gadaian Hartanah di Pejabat Tanah dan Galian (PTG) di mana hartanah tersebut berada. Pendaftaran ini akan mengemaskini rekod tanah bahawa gadaian telah dilepaskan dan hak milik penuh telah dikembalikan kepada pemilik hartanah. Pemilik hartanah perlu membawa dokumen-dokumen berikut ke PTG:

 • Surat Pelepasan Gadaian Hartanah yang asal
 • Salinan kad pengenalan pemilik hartanah
 • Borang permohonan pendaftaran pelepasan gadaian hartanah
 • Resit bayaran yuran pendaftaran pelepasan gadaian hartanah

Membayar yuran pendaftaran pelepasan gadaian hartanah

Untuk mendaftarkan pelepasan gadaian hartanah, pemilik hartanah perlu membayar yuran pendaftaran kepada PTG. Yuran ini berbeza mengikut negeri dan jenis hartanah. Setelah bayaran dibuat dan dokumen-dokumen diserahkan, PTG akan memproses pendaftaran dan mengemaskini rekod tanah.

Kepentingan mendaftarkan pelepasan gadaian hartanah

Mendaftarkan pelepasan gadaian hartanah di PTG adalah penting untuk memastikan bahawa rekod tanah menunjukkan pemilik hartanah mempunyai hak milik penuh tanpa sebarang sekatan. Ini penting untuk mengelakkan sebarang isu atau pertikaian di masa hadapan, terutamanya jika pemilik hartanah ingin menjual atau memindahkan hak milik hartanah tersebut.

Berikut antara kos-kos yang terlibat untuk pelepasan gadaian hartanah

Kos pelepasan gadaian jika hartanah sudah mempunyai geran hakmilik tanah

NegeriFi GuamanKos Perbelanjaan (Pengangkutan, Pos, Fotokopi & Lain-Lain)Bayaran Duti SetemFi Pendaftaran (1 Wakil Kuasa)Fi Pendaftaran (2 Wakil Kuasa)Fi Carian Hartanah
SelangorRM300RM450RM10RM70RM90RM80
Kuala LumpurRM300RM450RM10RM70RM90RM80
JohorRM300RM500RM10RM90RM120RM180
PerakRM300RM500RM10RM60RM80RM60
Negeri SembilanRM300RM500RM10RM110RM180RM120

Kos pelepasan gadaian jika hartanah belum mempunyai geran hakmilik tanah

PerkaraJumlah
Fi PeguamRM400
Kos PerbelanjaanRM400
Bayaran Duti SetemRM40
Fi Pendaftaran Surat Wakil KuasaBawah RM100 (bergantung kepada jumlah mukasurat perjanjian)

Nota Tambahan: Kos mungkin berbeza bergantung kepada latar belakang kes anda dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peguam. Kos tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan tambahan seperti penyeteman dokumen dan carian rasmi hartanah.

Tip dan panduan untuk proses pelepasan gadaian hartanah

 1. Semak Baki Pinjaman Secara Berkala: Pastikan anda sentiasa memantau baki pinjaman anda dan membuat pembayaran tepat pada masanya untuk mengelakkan sebarang denda atau penalti.
 2. Simpan Semua Dokumen: Simpan semua dokumen yang berkaitan dengan pinjaman perumahan dan gadaian anda, termasuk resit pembayaran, perjanjian gadaian, dan surat-menyurat dengan bank.
 3. Hubungi Bank Awal: Apabila anda hampir menyelesaikan baki pinjaman, hubungi bank awal untuk memulakan proses pelepasan gadaian hartanah. Ini akan membantu mempercepatkan proses dan mengelakkan sebarang kelewatan.
 4. Dapatkan Bantuan Profesional: Jika anda tidak pasti tentang proses pelepasan gadaian hartanah, pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan daripada peguam yang berpengalaman.

Kesimpulan

Pelepasan gadaian hartanah di Malaysia adalah proses yang penting bagi pemilik hartanah untuk mendapatkan hak milik penuh terhadap hartanah mereka setelah menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menyelesaikan baki pinjaman, memohon pelepasan gadaian hartanah daripada bank, mendapatkan Surat Pelepasan Gadaian Hartanah, dan mendaftarkan pelepasan di Pejabat Tanah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memastikan semua dokumen disimpan dengan baik, pemilik hartanah dapat memastikan bahawa proses pelepasan gadaian hartanah berjalan lancar dan hak milik penuh diperolehi tanpa sebarang isu.

Bagi memastikan proses pelepasan gadaian hartanah berjalan lancar dan tanpa sebarang masalah, adalah disyorkan untuk mendapatkan khidmat daripada peguam profesional. Salah satu perkhidmatan guaman yang boleh anda pertimbangkan adalah daripada khidmatguaman.my. Dengan menggunakan perkhidmatan peguam profesional, anda dapat memastikan semua prosedur dipatuhi dan dokumen disediakan dengan betul, mengurangkan risiko sebarang kesilapan atau kelewatan dalam proses pelepasan gadaian. Peguam dari khidmatguaman.my akan membantu anda dalam setiap langkah, dari menyelesaikan baki pinjaman hingga mendaftarkan pelepasan di Pejabat Tanah, memastikan anda dapat menikmati hak milik penuh hartanah anda tanpa sebarang masalah.

Menggunakan khidmat peguam bukan sahaja memberikan ketenangan fikiran tetapi juga memastikan proses berjalan dengan lebih efisien dan bebas dari sebarang kesilapan yang mungkin menimbulkan komplikasi di kemudian hari.