Bantuan Khidmat Guaman

Turun milik hartanah disebabkan kematian

Bacaan 2 minit

Pengenalan

Bahagian ini membincangkan kepentingan hartanah tidak dituntut di Malaysia dalam kalangan masyarakat Melayu akibat salah faham dan kerumitan tuntutan pusaka. Kami juga akan membincangkan tentang cara memindahkan pemilikan harta pemilik rumah yang telah meninggal dalam artikel ini.

Prosedur untuk menukar pemilikan

Gambaran keseluruhan

Cabaran harta pusaka yang tidak terurus di Malaysia, khususnya harta individu yang telah meninggal dunia masih banyak lagi yang belum dituntut.

Langkah-langkah untuk turun milik

Tanpa wasiat

  • Dengan persetujuan waris : Kepentingan waris mencapai persetujuan.
  • Melantik pentadbir harta : Keperluan wakil di kalangan waris.

Prosiding undang-undang

  • Bagi kes yang dipertikaikan : Prosesnya melibatkan mendapatkan Perintah Faraid daripada Mahkamah Syariah.
  • Untuk kes yang dipersetujui : Proses permohonan untuk hartanah di bawah dan lebih RM2 juta diperincikan, termasuk permohonan mahkamah yang diperlukan.

Pertimbangan nilai hartanah

Harta di bawah RM2 juta

  • Tatacara memfailkan tuntutan Pusaka di Pejabat Pusaka Kecil.

Harta pusaka melebihi RM2 juta

  • Permohonan Mahkamah Tinggi untuk menguruskan harta pusaka dan penjualan hartanah dibincangkan.

Permohonan pemindahan

Memperincikan proses permohonan pemindahan harta di bawah Kanun Tanah Negara untuk memastikan pewarisan yang sah.

Turun milik hartanah
Turun milik hartanah akibat kematian atau kehilangan orang tersayang

Gambaran keseluruhan proses yang dipermudahkan

Langkah awal

Menerangkan prosedur berikutan kematian pemilik harta, termasuk pembekuan harta dan proses pertukaran nama oleh waris.

Langkah terperinci

Panduan langkah demi langkah daripada melantik Pentadbir Harta hingga memuktamadkan perubahan di Pejabat Tanah.

Pertimbangan selepas jualan

Menangani keperluan menyelesaikan perbelanjaan si mati dan pembahagian harta yang tinggal di kalangan waris.

Kesimpulan

Setiap kes adalah unik dan menyelesaikan pemindahan harta selepas kematian orang yang disayangi amatlah rumit kebiasaannya. Dapatkan khidmat kami hari ini untuk penyelesaian dan nasihat yang bersesuaian untuk melindungi kepentingan anda.