Bantuan Khidmat Guaman

Prosedur tuntutan kecil di Malaysia

Bacaan 6 minit

Prosedur tuntutan kecil di Malaysia menawarkan kaedah undang-undang yang diperkemas dan menjimatkan bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian yang melibatkan jumlah wang yang kecil. Ini berfungsi sebagai alternatif kepada sistem mahkamah tradisional, yang terkenal dengan sifatnya yang memakan masa dan mahal. Matlamat utama adalah untuk meningkatkan kebolehcapaian dan keterjangkauan kepada keadilan untuk orang awam, terutamanya dalam situasi di mana melibatkan peguam mungkin tidak praktikal kerana jumlah yang dipertikaikan yang agak sederhana.

Pertikaian tuntutan kecil terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Majistret dan dikawal oleh  Peraturan Mahkamah 2012  (“ROC”).

Berikut ialah beberapa senario biasa di mana seseorang boleh memilih prosedur tuntutan kecil:

 • Bil atau invois yang tidak dibayar : Apabila pelanggan atau pelanggan gagal memenuhi kewajipan kewangan mereka, perniagaan, pekerja bebas atau penyedia perkhidmatan boleh menggunakan prosedur tuntutan kecil untuk mendapatkan ganti rugi.
 • Kerosakan harta benda : Jika harta individu atau syarikat telah rosak akibat kecuaian atau salah laku orang lain, dan kos pembaikan agak kecil, prosedur tuntutan kecil mungkin sesuai.
 • Pertikaian mengenai kontrak kecil  boleh termasuk pertikaian antara penyewa dan tuan tanah mengenai perjanjian sewa atau perselisihan kecil yang timbul daripada perjanjian jualan.
 • Janji tidak ditepati daripada peruncit : Jika produk atau perkhidmatan yang dibeli gagal memenuhi piawaian yang dijanjikan dan jumlah yang terlibat adalah minimum, pembeli boleh menggunakan prosedur tuntutan kecil.

Objektif prosedur tuntutan kecil

 • Untuk menawarkan jalan yang dipermudahkan bagi plaintif untuk menangani pertikaian mereka, menghapuskan keperluan untuk prosedur dan perwakilan undang-undang yang rumit;
 • Untuk mengurangkan tunggakan kes mahkamah, membolehkan mahkamah mengutamakan perkara perundangan yang lebih rumit;
 • Untuk mempercepatkan penyelesaian kes, kerana pendengaran tuntutan kecil mengikut prosedur yang dipercepatkan, mengelakkan kelewatan yang tidak perlu yang mungkin dihadapi oleh kes kompleks, yang mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diselesaikan;
 • Untuk mengurangkan beban kewangan yang berkaitan dengan mencari keadilan di mahkamah, memandangkan prosedur tuntutan kecil lazimnya melibatkan fi pemfailan yang lebih rendah, menjadikannya layak secara ekonomi bagi pihak-pihak untuk meneruskan tuntutan mereka;
 • Untuk memupuk penyelesaian secara damai dengan menggalakkan pihak terlibat dalam rundingan dan pengantaraan, bertujuan untuk penyelesaian yang dipersetujui bersama.

Pra-syarat prosedur tuntutan kecil di Malaysia

Peraturan dan prosedur untuk prosedur tuntutan kecil di Malaysia ditetapkan di bawah  Perintah 93  ROC, yang menetapkan beberapa syarat untuk prosedur tersebut.

(1) Pihak

Menurut ROC, hanya individu boleh memulakan tindakan untuk tuntutan kecil. Jalan tuntutan kecil ini tidak tersedia untuk syarikat atau entiti korporat. Bagaimanapun, defendan tidak terhad kepada individu sahaja. Mana-mana entiti undang-undang, seperti syarikat atau  perusahaan kecil sederhana  (PKS), boleh dinamakan sebagai defendan.

(2) Perkara yang dibenarkan dalam tuntutan kecil

Satu lagi pra-syarat untuk prosedur tuntutan kecil ialah tuntutan itu mestilah sivil. Ini bermakna tuntutan itu tidak seharusnya melibatkan kesalahan jenayah atau perkara lain yang terletak di bawah bidang kuasa mahkamah khusus lain, seperti mahkamah perindustrian.

Prosedur tuntutan kecil direka bentuk untuk mengendalikan pertikaian yang bersifat sivil, seperti pelanggaran kontrak, kerosakan harta benda atau hutang yang belum dibayar.

(3) Jumlah pertikaian

Salah satu prasyarat penting ialah tuntutan mesti berada dalam had monetari yang ditetapkan oleh mahkamah. Di Malaysia, prosedur tuntutan kecil terpakai untuk tuntutan sehingga  RM5,000 .

Jika jumlah tuntutan melebihi RM5,000, ia tidak layak untuk prosedur tuntutan kecil dan perlu difailkan melalui proses mahkamah biasa.

(4) Sebab tindakan yang sah

Selain itu, pihak yang menuntut mesti mempunyai sebab tindakan yang sah dan sah. Ini bermakna mesti ada asas undang-undang yang sah untuk tuntutan itu. Sebagai contoh, jika seseorang berhutang wang kepada anda dan gagal membayarnya, anda mempunyai sebab tindakan yang sah untuk memulihkan hutang melalui prosedur tuntutan kecil.

Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai perselisihan peribadi semata-mata dengan seseorang dan ingin menyaman mereka, itu tidak akan menjadi punca tindakan yang sah untuk tuntutan kecil.

Bolehkah seseorang mengupah peguam untuk mewakili mereka dalam prosedur tuntutan kecil?

Mengikut  Perintah 93 Kaedah 7 , tiada representasi undang-undang dibenarkan untuk kedua-dua pihak, kecuali Defendan dikehendaki oleh undang-undang untuk dikemukakan oleh orang yang diberi kuasa. Sebagai contoh, badan korporat mesti diwakili oleh peguam dalam prosiding sivil, bukan oleh ahli lembaga pengarah.

Sebagai pihak, anda boleh merujuk nasihat undang-undang daripada peguam, tetapi perlu diingat bahawa mereka tidak boleh mewakili anda semasa perbicaraan. Prosedur tuntutan kecil direka bentuk untuk boleh diakses oleh individu tanpa latihan undang-undang.

Mahkamah akan memberikan bantuan dan bimbingan untuk membantu anda memahami prosedur dan keperluan. Selain itu, sumber  tersedia dalam talian  dan di mahkamah untuk membantu anda menyediakan kes anda dan memahami prinsip undang-undang yang terlibat.

Bagaimanakah anda memfailkan tindakan anda sebagai Plaintif untuk tuntutan kecil?

Selepas mengesahkan bahawa kes anda termasuk dalam parameter tuntutan kecil, tindakan seterusnya melibatkan penyusunan dokumen penting dan bukti untuk mengesahkan tuntutan anda. Ini mungkin merangkumi resit, invois, kontrak, gambar atau sebarang bahan berkaitan yang boleh mengesahkan kes anda. Adalah penting untuk mengesahkan bahawa anda memiliki semua dokumentasi yang diperlukan sebelum memulakan proses pemfailan.

Selepas melengkapkan perkara di atas, anda perlu melakukan langkah-langkah berikut:

 1. Pergi ke  Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah terdekat  dan minta 4 salinan  Borang 198  (“Writ Tuntutan Kecil”). Sebagai alternatif, borang ini juga boleh dimuat turun dari  portal e-filing.
 2. Isikan keempat-empat salinan borang dengan butiran pihak-pihak, jenis tuntutan dan jumlah yang anda cari terhadap Defendan.
 3. Setelah butiran yang diperlukan diisi dengan betul, Plaintif mesti ingat untuk menandatangani atau cap ibu jari borang tersebut secara peribadi. Tandatangan atau cap ibu jari diperlukan di bawah  Perintah 93 Peraturan 4  ROC.
 4. Selepas melengkapkan borang, anda perlu memfailkannya di Mahkamah Majistret berhampiran anda untuk mendapatkan salinan borang yang dimeterai dengan membayar yuran pemfailan yang minimum dan untuk menerima tarikh perbicaraan.

Apakah yang anda lakukan sekiranya anda telah menerima writ tuntutan kecil di Malaysia?

Apabila menerima writ tuntutan kecil, tindakan segera adalah penting. Mulakan dengan membaca writ dengan teliti untuk memahami butir-butir tuntutan terhadap anda. Memberi perhatian yang teliti pada tarikh akhir yang ditetapkan adalah penting, kerana tindak balas yang tepat pada masanya diperlukan.

Selepas itu, sediakan pernyataan pembelaan anda menggunakan Borang 199. Dokumen ini menyatakan respons anda terhadap tuntutan itu, mengemukakan hujah dan bukti sokongan anda. Adalah penting untuk mengekalkan kejelasan, ringkasan dan ketepatan fakta dalam pernyataan pembelaan anda. Atasi setiap perkara yang dibangkitkan dalam tuntutan dan berikan bukti yang kukuh untuk hujah anda.

Bagaimana jika Defendan gagal memfailkan pembelaan mereka dalam tempoh 14 hari selepas menerima writ?

Sekiranya defendan lalai untuk mengemukakan pembelaan mereka dalam tempoh 14 hari selepas menerima writ, plaintif mempunyai pilihan untuk meneruskan permohonan untuk penghakiman ingkar. Pada asasnya, ini memberi kuasa kepada plaintif untuk meminta mahkamah memberikan penghakiman ingkar yang memihak kepada mereka, memintas keperluan untuk perbicaraan atau prosiding tambahan.

Selepas penghakiman diberikan, plaintif kemudiannya boleh mengambil langkah untuk menguatkuasakannya. Ini mungkin merangkumi kaedah yang pelbagai, seperti menghiasi gaji defendan, merampas aset mereka, atau mendapatkan perintah caj ke atas harta mereka.

Apakah yang diharapkan semasa pendengaran tuntutan kecil?

Sebagai persediaan untuk pendengaran tuntutan kecil, adalah penting untuk bersedia dan menjangka apa yang akan berlaku. Biasanya, perbicaraan ini berlaku di dalam kamar Majistret, menawarkan persekitaran yang kurang formal berbanding dengan bilik mahkamah terbuka.

Menghadiri perbicaraan tepat pada masanya dan tiba dalam keadaan bersedia dengan semua dokumen dan bukti yang diperlukan untuk menyokong kes anda adalah penting. Menyusun bahan-bahan ini dengan cara yang jelas dan logik adalah dinasihatkan untuk membentangkan kes anda dengan berkesan.

Semasa perbicaraan, Majistret akan menyelia prosiding, mendengar dengan penuh perhatian kedua-dua pihak. Adalah penting untuk mengekalkan ketenangan, menunjukkan rasa hormat, dan kekal fokus sepanjang pendengaran.

Setiap pihak akan berpeluang membentangkan kes mereka dan mengemukakan bukti. Jelaskan dengan jelas dan padat tuntutan anda, termasuk fakta, peristiwa, dan sebarang kerosakan atau kerugian yang ditanggung.

Majistret boleh mengemukakan soalan untuk menjelaskan perkara tertentu atau mengumpulkan maklumat tambahan. Jawab setiap pertanyaan dengan jujur ​​dan sepanjang pengetahuan anda. Jika ketidakpastian timbul, adalah lebih baik untuk mengakuinya daripada memberikan maklumat yang tidak tepat atau mengelirukan.

Akhirnya, Majistret akan menilai keterangan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak dan membuat keputusan berdasarkan merit kes.

Bolehkah anda merayu keputusan yang dibuat oleh mahkamah?

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa penghakiman mahkamah tuntutan kecil adalah muktamad dan mengikat. Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan itu, anda tidak boleh merayu keputusan itu, tidak kira sama ada anda seorang Plaintif atau Defendan.

Oleh itu, mengemukakan kes anda dengan berkesan dan menyediakan semua bukti yang diperlukan semasa perbicaraan adalah penting untuk memaksimumkan peluang anda mendapat keputusan yang menggalakkan.

Apa yang berlaku jika kedua-dua pihak bersetuju dengan penyelesaian?

Sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan bersama, mahkamah akan merasmikan penyelesaian melalui penghakiman persetujuan, yang didokumenkan dalam Borang 206. Penghakiman persetujuan merujuk kepada perjanjian yang diiktiraf secara sah yang dicapai oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian undang-undang.

Setelah mencapai kata sepakat sukarela, perjanjian itu diserahkan kepada mahkamah untuk pengesahan. Mahkamah menilai dengan teliti terma perjanjian dan, jika kandungan, secara rasmi mengakuinya sebagai penghakiman.

Kesimpulan

 • Adalah penting untuk sentiasa berwaspada tentang tarikh akhir, penampilan mahkamah dan dokumen yang difailkan sepanjang proses tuntutan kecil.
 • Simpan rekod yang tepat tentang semua interaksi dengan mahkamah dan pihak lawan.
 • Kedua-dua plaintif dan defendan harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang garis masa dan prasyarat prosedur tuntutan kecil di Malaysia.
 • Plaintif perlu mewujudkan kes yang kukuh, memberikan semua dokumen penting untuk mengesahkan tuntutan mereka. Sementara itu, defendan hendaklah bersungguh-sungguh mengemukakan pembelaan mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 • Jika ketidakpastian atau kebimbangan timbul, mendapatkan nasihat undang-undang adalah dinasihatkan untuk memastikan navigasi yang betul bagi prosedur tuntutan kecil Malaysia.