Bantuan Khidmat Guaman

Freehold – Definisi freehold di Malaysia

Bacaan 3 minit

Dalam konteks Malaysia, definisi freehold atau hartanah pegangan bebas milik merujuk kepada hartanah yang dimiliki sepenuhnya oleh pembeli tanpa sebarang had mengenai tempoh pemilikan. Apabila anda membeli hartanah bebas milik, anda mempunyai hak pemilikan penuh ke atas tanah dan mana-mana struktur yang dibina di atasnya secara kekal.

Di Malaysia, pemilikan tanah terutamanya dikawal oleh dua sistem: bebas milik dan pajakan. Hartanah bebas milik atau pegangan bebas dianggap lebih diingini kerana ia menawarkan keamanan dan kawalan yang lebih besar ke atas tanah berbanding hartanah pajakan.

Hartanah bebas milik boleh diwarisi, dijual, atau dipindahkan mengikut budi bicara pemilik. Pemilik mempunyai kebebasan untuk membangunkan tanah, menggunakannya untuk pelbagai tujuan, atau menyewakannya. Hartanah bebas milik biasanya lebih mahal daripada hartanah pajakan kerana pemilikan berterusan dan potensi peningkatan nilai jangka panjang.

Sementara itu, hartanah pajakan dimiliki untuk tempoh tertentu, biasanya 99 tahun atau kurang, seperti yang dinyatakan dalam perjanjian pajakan tanah. Pada akhir pajakan, pemilikan hartanah dikembalikan kepada pemilik tanah melainkan pajakan itu diperbaharui.

Perlu diingat bahawa sistem pemilikan tanah boleh berbeza mengikut negeri dan wilayah di Malaysia. Walaupun hartanah bebas milik adalah lazim, terdapat variasi dan pengecualian di lokasi tertentu. Oleh itu, disarankan untuk berunding dengan pihak berkuasa tempatan atau mendapatkan nasihat undang-undang apabila berurusan dengan perkara pemilikan hartanah di Malaysia.

Kelebihan hartanah pegangan bebas di Malaysia

Memiliki hartanah bebas milik di Malaysia mempunyai beberapa kelebihan.

Pemilikan

Hartanah bebas milik memberikan pemilik hak pemilikan yang kekal tanpa had masa. Anda tidak perlu risau tentang tarikh luput pajakan seperti dalam kes hartanah pajakan. Anda dan waris anda dapat menikmati pemilikan tanah secara terus-menerus.

Kebebasan

Sebagai pemilik hartanah bebas milik, anda mempunyai kawalan penuh ke atas tanah tersebut. Anda berhak untuk membangunkan tanah mengikut keperluan dan kehendak anda. Anda boleh membina struktur, memperluas bangunan sedia ada, atau mengubah taman mengikut keperluan peribadi atau perniagaan anda.

Nilai

Hartanah bebas milik cenderung menunjukkan peningkatan nilai jangka panjang. Dalam jangka masa yang panjang, hartanah biasanya mengalami peningkatan nilai, yang membolehkan anda mendapatkan pulangan pelaburan yang baik jika anda memutuskan untuk menjual hartanah tersebut pada masa depan.

Penggunaan

Sebagai pemilik hartanah bebas milik, anda mempunyai kebebasan untuk menggunakan tanah tersebut mengikut pelbagai tujuan. Anda boleh menggunakan hartanah itu untuk kediaman sendiri, sebagai pelaburan hartanah, atau membangunkan projek perniagaan. Kebebasan ini memberi anda lebih banyak pilihan dalam menggunakan hartanah tersebut.

Pembelian

Hartanah bebas milik cenderung lebih mudah dibeli berbanding hartanah pajakan. Sebagai pembeli, anda tidak perlu mengira faktor-faktor seperti tempoh pajakan atau risiko tidak diperbaharui. Ini membuat proses pembelian hartanah menjadi lebih mudah dan lancar.

Namun, penting untuk diingat bahawa kelebihan hartanah bebas milik mungkin datang dengan harga yang lebih tinggi berbanding hartanah pajakan. Anda juga perlu mempertimbangkan lokasi hartanah, kemudahan awam, serta undang-undang dan peraturan tempatan sebelum membuat keputusan membeli hartanah bebas milik.

Kekurangan hartanah pegangan bebas (freehold) di Malaysia

Walaupun memiliki hartanah bebas milik di Malaysia mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diambil kira.

Kos

Hartanah bebas milik biasanya memerlukan pelaburan yang lebih tinggi berbanding hartanah pajakan. Harganya cenderung lebih tinggi kerana pemilikan tanah secara kekal memberikan kestabilan dan kepastian jangka panjang kepada pemilik.

Pewarisan

Walaupun hartanah bebas milik boleh diwarisi, terdapat sekatan dan peraturan berkaitan dengan pewarisan harta. Ini termasuk cukai pewarisan yang perlu dibayar oleh waris apabila pemilik meninggal dunia. Pemilik hartanah perlu membuat perancangan kewarisan yang baik untuk memastikan harta tersebut diserahkan kepada waris dengan lancar.

Selenggara

Sebagai pemilik hartanah bebas milik, anda bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan hartanah tersebut. Anda perlu menyediakan peruntukan kewangan untuk penyelenggaraan rutin seperti pembaikan, penyelenggaraan landskap, dan kos penyenggaraan lain. Ini termasuk menjaga bangunan, sistem perkhidmatan awam, dan sebagainya.

Pemaju

Sekiranya anda membeli hartanah bebas milik daripada pemaju hartanah yang sedang membangunkan projek, terdapat risiko pemaju tidak dapat menyiapkan projek dengan berjaya. Ini mungkin menyebabkan kelewatan dalam penyelesaian dan risiko kegagalan projek.

Perundangan

Sistem pemilikan tanah dan peraturan tempatan berbeza mengikut negeri dan wilayah di Malaysia. Oleh itu, adalah penting untuk memahami perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan hartanah bebas milik di kawasan yang anda berminat. Perubahan dalam undang-undang tempatan juga boleh memberi kesan kepada hak-hak pemilik hartanah.

Sebelum membeli hartanah bebas milik, adalah penting untuk membuat penyelidikan menyeluruh, mendapatkan nasihat undang-undang, dan mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan. Memahami kelebihan dan kelemahan hartanah bebas milik akan membantu anda membuat keputusan yang bijak dalam melabur dalam hartanah.